Experience

紅黑帶升一段心得

鄧城希 Tang Shing Hei   […]
毛頌軒 Mo Chun Hin   不知 […]
楊禮謙 Yeung Lai Him    […]
陳樂文 Chan Lok Man 我還記 […]

一段升二段心得

廖學謙 Liu Hok Him 跆拳心得 […]
黃偉健 Wong Wai Kin 「教練 […]
伍俊霆 Ng Chun Ting 教練+ […]
白家俊 Jasper 不經不覺我己修習跆 […]

二段升三段心得

三段升四段心得

教練心得

學員心得

宿營學員心得

梁祖怡 Leung Jo Yee(第三屆 […]
鄧程浩 Tang Chan Ho(第三屆 […]
毛詠霜 Mo Wing Sheung(第 […]
毛頌軒 Mo Chun Hin(第二屆2 […]
滾動到頂部